Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží a služeb vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či poštou na naší adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží nebo služby uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházející z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží nebo služby v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží nebo služby vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží nebo služby obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. U služby je však objednávka považována za kupní smlouvu. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. 
Nevyzvednutí zásilky na dobírku není pokládáno za odstoupení od smlouvy a po zákazníkovi bude požadována úhrada poštovného. Pokud nebude provedena úhrada nákladů (poštovné a balné) na základě první výzvy, kterou zasíláme elektronicky, jsme oprávněni na základě těchto všeobecných obchodních podmínek účtovat poplatek (smluvní pokutu) ve výši 500,- Kč jako náklady za správu pohledávky a ztrátu za způsobené vícenáklady. V případě, kdy si kupující vybere z dostupných způsobů dopravy "Česká pošta - obyčejně (Obyčejné psaní, balík)" přechází nebezpečí ztráty, škody a s tím související veškerá odpovědnost za zboží na kupujícího.
V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo ke vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží nebo služba objednána, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě technického problému webu a v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem a o odeslání zboží budete také informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, e-mailem nebo přes kontaktní formulář, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby, nejlépe i číslo objednávky.

5) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od každé uzavřené smlouvy můžete do 14 dní odstoupit a to tak, že stačí během 14 denní lhůty zboží společně s dokladem o nabytí v našem obchodě zaslat doporučeně (ne na dobírku - náklady spojené se zasláním zboží nese v plné výši kupující) na naši poštovní a dodací adresu. Pokud dojde k poškození zboží nebo ke snížení jeho hodnoty během dopravy nebo této 14 denní lhůty, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak než bylo nutné i s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, nebo došlo k jeho opotřebení, vyhrazujeme si právo na zaúčtování způsobené škody vůči prodejní ceně až do výše 100%. Odstoupení od smlouvy není možné v případě dodání počítačového programu (poštou či jeho stažením), který byl již instalován nebo má porušený obal. U služby nás informujte přes kontaktní formulář, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednané služby, nejlépe i číslo objednávky.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou nebo si jej můžete vyzvednout osobně na prodejně. Je možné zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Přesáhne-li hodnota zásilky 580,-Kč, je zásilka vždy pojištěna (výjimkou je obyčejné psaní či balík). Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží. Zaslání zboží mimo EU jen po předchozí dohodě.

7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. Z pravidla však zboží zasíláme do dvou pracovních dnů od obdržení platby, to samé platí i o dobírce. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Neručíme za prodloužení dodací lhůty způsobené dopravcem. Dodací lhůta u služeb začíná běžet prvním dnem po uplynutí zákonné lhůty na odstoupení od smlouvy (14 dní), pokud o zkrácení této lhůty zákazník nepožádá písemně.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeně (ne na dobírku) na naši poštovní a dodací adresu. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na nové zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců. Na použité zboží se vztahuje zákonná lhůta 12 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným opotřebením
b) vady, na které jsme upozornili při prodeji
c) vady, na které jsme vám dali slevu
d) nesprávné použití
b) nesprávné skladování
e) spotřební materiál

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, poštou nebo osobně
2) reklamované zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši 
poštovní a dodací adresu
3) k zásilce přiložte stručný popis - důvod reklamace a Vaše kontaktní údaje
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 3 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě uznané vady, vadu odstraníme bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do 30 dní (např. notebooky). O stavu reklamace Vás budeme neprodleně informovat.
 Šída 
Petr

 Sokolská 200                                                             
 257 22  Čerčany
 TEL: 775 14 15 93
 ICO: 736 24 454
 
www.e-shop.sidap.cz
 Nejsme plátci DPH 


Zákony a předpisy:
- zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- zák. č
. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

zpět
Vaše IP adresa je: 44.200.40.195
Copyright © 2022 sidap www.eshop4you.eu ICT PORADENSTVÍ sidap WEBHOSTING a E-SHOP sidap
Kopie vzácných mincí