Zrychlení návratnosti investice do informačního systému


Neváhejte nás kontaktovat


Provádíme analýzy efektivního využití informačního systému menších a středně velkých firem

Jak využít informační systém co nejvíce a ještě k tomu efektivně?

Informační systém je pouze nástroj, který vám má pomoci k dosažení lepších hospodářských výsledků. Velká většina podniků nevyužívá potenciál svého informačního systému ani ze dvou třetin.

Je nutné si uvědomit, že informační systém se „nezaplatí“ sám!

Investice do informačního systému se vám vrátí pouze tehdy, je-li přínos z jeho využívání vyšší než náklady na jeho pořízení a provoz.

Možné přínosy informačního systému:

  • Zrychlení nějakého procesu - automatizace
  • Úspora času pracovníka, který se může věnovat jiné přidané hodnotě
  • Snížení zásob a v nich vázaných finančních prostředků či sníží jakékoli jiné náklady
  • Efektivní řízení informací na jejichž základě je manager schopen provádět lepší a přesnější rozhodování a mnohé další
  • Snížení jakýkoliv jiných nákladů spojených s provozem informačního systému

Čemu se můžete vyhnout?

Informační systémy a technologie disponují širokou škálou funkcionality, o které uživatel neví nebo jí neumí použít v každodenní práci, což v konečném důsledku vede k nižší produktivitě práce a k pomalejší návratnosti investice do informačního systému.

Zrychlení návratnosti investice a zdarma?

Ano zdarma a dokonce můžete finanční prostředky ještě získat!

Pokusíme se vytěžit ze stávajících informačních technologií co nejvíce.

Naši odborníci si zanalyzují vaši firmu a zjistí, zda existují možnosti, jak zvýšit vaši efektivitu informačního systému pomocí nástrojů, které již v podniku máte (nemusí se nutně jednat pouze o informační systém, ale i o další technologie a procesy v podniku), navrhnou zlepšení a ve spolupráci s vámi stanoví měřitelná finanční kritéria, která se budou sledovat.

Realizace přínosů z projektu jsou možné již za cca týden! Čím více se vaše procesy v informačním systému podobají současným standardům, tím kratší bude optimalizace.

Zjistíme-li, že informační systém skutečně využíváte optimálním způsobem, nebudeme vám za tento projekt účtovat žádnou částku.
* Výše odměny se odvíjí od skutečných úspor a zisků, které díky naším opatřením opravdu realizujete, tedy pouze z prostředků navíc, které získáte díky naší spolupráci – neváhejte nás kontaktovat.


Vaše IP adresa je: 35.168.110.128
Copyright © 2022 sidap www.eshop4you.eu ICT PORADENSTVÍ sidap WEBHOSTING a E-SHOP sidap
Bankovky Evropa