Organizace výběrového řízení informačního systému


Neváhejte nás kontaktovat


Poskytujeme organizaci výběrového řízení informačního systému menším a středně velkým firmám

Pokud jste se rozhodli pro implementaci informačního systému (ERP systém, podnikový nebo ekonomický software), jste si jistě vědomi toho, že implementace je dlouhodobý a velmi složitý proces, který musí brát ohledy na skutečné potřeby firmy, což je někdy i v rozporu s tím, co si myslíte, že sami potřebujete. Tato velká změna totiž postihne každého pracovníka a právě proto zde není prostor na změny, které jsou jen těžko odlučitelné od představ „Takhle to u nás určitě funguje…“. S ohledem na tuto skutečnost Vás asi nepřekvapí, že úspěšnost implementovat informační systém v daném termínu je asi 25% a stejně na tom jsou implementace, které končí úplným neúspěchem. Řešením, jak těmto problémům zabránit, je angažování nestranného poradce / konzultanta, který má sám zkušenosti z implementací informačních systémů a je schopen předem odhadnout rizika a kritická místa projektu.

S čím Vám můžeme pomoci?

 • úvodní analýza firmy a návrh případné optimalizace
 • stanovení požadavků na nový informační systém
 • stanovení kritérií výběru
 • tvorba poptávkového dokumentu
 • příprava prezentací
 • doporučení nejvhodnějšího informačního systému
 • připomínkování smluv
 • komunikace s dodavateli
 • zajištění dotací (při splnění určitých podmínek)
 • v případě vážné situace i krizové řízení projektu

a další různé

 • odkrytí  skrytých nákladů na implementaci informačního systému
 • vysvětlení dopadů některých rozhodnutí, které se projektu týkají
 • vysvětlení očekávání zákazníka od projektu (co je na projektu reálné a co ne)
 • varování před nákupem modulů, které firma nevyužije
 • tzv. překlad odborných informací dodavatele informačního systému
 • a mnoho dalších rad a zkušeností z oboru

Automaticky vyšší kvalita?

Jen samotná přítomnost nezávislého konzultanta (nebo organizátora výběrových řízení) vede dle našich zkušeností k tomu, že dodavatel informačního systému více dbá na korektnost své práce, protože ví, že na druhé straně je odborník, který má za sebou mnoho realizovaných projektů v roli implementátora a který ví, kde jsou potenciální slabiny každého projektu.

Chcete si vybrat informační systém sami?

Implementace informačního systému je zcela něco jiného než správa počítačů, sítí a serverů, což je obvyklá náplň IT. Implementace informačního systému se týká hlavně procesů a funkčních požadavků jednotlivých oblastí firmy a samotných informačních technologií se týká jen okrajově. I když to tak na první pohled nevypadá, je důležité se zaměřit na implementaci ve firmě z pohledu na její zaměření, typy činností, procesy ve firmě, finanční i personální možnosti a mnohé další parametry.

Firmy, které se domnívají, že výběr informačního systému a jeho implementaci lze provádět vlastními silami… „To zvládnou naši pracovníci IT” …v konečném součtu pak obvykle zaplatí za projekt více peněz a projekt trvá déle než s asistencí poradenské firmy.

Pokud někdo z pracovníků firmy neprošel alespoň dvěma celými projekty implementace podnikového informačního systému, je vysoce nepravděpodobné, že firma dokáže předejít rizikům a problémům, které jsou s projektem implementace spojeny, i když v něm pracují excelentní pracovníci IT.

Ale pokud i přesto máte pracovníka, který má dostatek znalostí a zkušeností, aby výběr informačního systému zvládl, a který na to skutečně má čas (1–2 dny /týden po dobu výběrového řízení i po dobu implementace informačního systému (což  může být 6–18 měsíců u středně velké výrobní firmy) se můžete rovnou zamyslet nad tím, co tento pracovník dělá v době, kdy u vás žádný podobně velký projekt neprobíhá.

V tomto případě jsme schopni nabídnout analýzu a optimalizaci procesů (reengineering). Jedná se o analýzu stávajících procesů (a to nejen těch, které firma identifikuje jako nevyhovující, ale všech hlavních procesů, které mají vliv na rentabilitu a ziskovost firmy) a návrh nových procesů, které by ve svém důsledku měly znamenat efektivnější řízení firmy, vyšší flexibilitu, spokojenost zákazníků a tím pádem i vyšší výnosy a zisk. 

* Výše odměny se odvíjí od poskytnutých služeb s přihlédnutím na skutečné úspory – neváhejte nás kontaktovat.


Vaše IP adresa je: 44.200.40.195
Copyright © 2022 sidap www.eshop4you.eu ICT PORADENSTVÍ sidap WEBHOSTING a E-SHOP sidap
Investiční mince